Tájékoztatás adóváltozásról

Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 15/2022. (XI. 26.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról. A magánszemélyek kommunális adója mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15. 000 Ft. Adókedvezmény illeti meg az adóalanyt azon ingatlana után, amely bejelentett állandó lakóhelyéül szolgál és abban életvitelszerűen él. A kedvezmény évi mértéke 7.000 Ft.

Bevezette az iparűzési adót, mely évi mértéke az adóalap 1 %-a.

https://or.njt.hu/eli/v01/427065/r/2022/15/2023-01-01

Tájékoztatás az iparűzési adó megfizetéséről euróban és dollárban: https://www.csogle.hu/wp-content/uploads/2023/01/IPARŰZÉSI-ADÓ-MEGFIZETÉSE-EURÓBAN-ÉS-DOLLÁRBAN-tájékoztató-levél-Csögle.pdf

Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a 16/2022. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a települési adóról.

Tájékoztatás: A 2023. évi LVIII. törvény – a helyi adókról szóló 1990.évi C. tv. módosításáról – alapján 2023.09.01. nappal kikerül az önkormányzati rendeletalkotási jog közül a termőföldre kivethető települési adó megállapítás joga. A 308/2023. (VII.14.) Kormányrendelet alapján a 2023. évben befizetett adót az Önkormányzat 2023.10.01. napjáig visszatéríti.