Csögle, ez a közel 600 fős kis település Veszprém megyében, a Devecseri járásban a Marcal-medencében található. Csögle napjainkig megőrizte eredeti jellegét. A változatos domborzat, a Marcal folyó vadregényes szépsége, az útifalu jellegű településszerkezet, az épületek nagysága, a beépítés emberi léptéke a településnek azok az értékei amelyek a megőrzött épületek mellett a falu vonzerejét jelentik.

Csögle tipikus mezőgazdasági vidék, közepes adottságokkal. Az 1800-as években még főleg önellátásra berendezkedett gazdaságok sokféle növény termesztésével és a legfontosabb gazdasági állatok tartásával foglalkoztak. Piacra csak a felesleget vitték. A legtöbb családnak volt szőlője, gyümölcsöse is. Az 1900-as évek elejétől az árutermelő jelleg erősödésével fokozatosan egyszerűsödött a termelési szerkezet. Egyre kevesebb féle növény, illetve állat előállításával foglalkoztak. A nagyüzemi gazdálkodás 40 évében már csak kalászos gabonát, kukoricát és olajos növényt termeltek. Az állattartás megszűnt. A nagyüzem mellett meghúzódó és egyre erősödő családi gazdaságok főleg szarvasmarha és sertés tartásával és az ezek ellátásához szükséges tömegtakarmányok termesztésével foglalkoznak, a feldolgozott, hozzáadott értékkel bíró helyi termékek megjelenése még nem jellemző.

Az önkormányzat 2015. évben START munkaprogram keretében növénytermesztésbe kezdett. 2015-ben 2 ha-on burgonyát és hagymát termeltek, amelynek egy részét a közétkeztetés használta fel, másik részét (apró hagyma) a noszlopi Ve-Kon-Bo ’99 Kft. vásárolta meg, belőle savanyúságot készített. Ezen program keretében az önkormányzat 15 főnek biztosított munkát. A program 2016-ban is folytatódik, amikor is 600 m2 fóliasátorban primőrárut kíván előállítani az önkormányzat.

A település gazdaságának jövője egyértelműen a mezőgazdaság, illetve a helyi értékekre épülő turizmus. A Marcal-medence és a Somló közelsége, illetve az élő néphagyományok azok az értékek, amelyekre a település hosszú távon építhet és épít is.

Helyek, amelyeket érdemes felkeresni

  • Marcal- medence állat- és növényvilága (ún. „Bozót” területe): A Marcal- medence Csögle környéki, ártéri, vizenyős része védett lápterület, amelyen változatos növény-és állatvilág figyelhető meg. A védett természeti terület kerékpárral és gyalogosan is bejárható. A Marcal-medence minél szélesebb körben való népszerűsítésére virtuális tanösvény került kialakításra, amely felkeresésével a terület előzetesen virtuálisan feltérképezhető. A honlap címe: www.marcaltanosveny.hu
  • Csöglei Református Templom: A Csöglei Református Gyülekezet egykor Pápa után a Dunántúl legjelentősebb egyházközsége volt. Zsinatot is többször tartottak itt. Ebben a faluban mindig megbecsülték lelkészeiket, tanítóikat. A községnek 1698-ban református anyaegyháza volt, 1773-ban pedig egytanítós iskolával is rendelkezett. Az országos műemlékvédelem alatt álló templom 1783-ban épült késő barokk stílusban. 2015. évben sikerült az épületet felújítani, a tető cseréje és a falak renoválása is megtörtént.
  • I. világháborús emlékmű: A térség egyik leggondozottabb hősi emlékművét 1934-ben készítette Singer Mihály és Dömötör József. 2009-ben felújították, a körülötte kialakított kis emlékparkot pedig virággal ültették be.
  • zsidó temető sm
  • Zsidó temető: A település szélén az egykori major mellett található a 47 látható sírból álló temető, amelynek elhanyagolt állapota az elmúlt években a helyi önkormányzat és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) együttműködésének köszönhetően rendeződni látszik. A temető kerítését illetve a sírokat a MAZSIHISZ helyreállítatta, a temető területét pedig az önkormányzat folyamatosan karban tartja.

KAPCSOLAT

Csögle Község Önkormányzata

Cím: 8495 Csögle, Rákóczi u. 188.

Telefon:06 88 501 920

E-mail:hivatal@csogle.hu